Lekdetectie bluswaterleiding

Waterstof lektest aan een bluswaterleiding in Delfzijl.

Op vrijdag 14 mei is in Delfzijl een lektest uitgevoerd, met als doel met behulp van formeergas (5 % waterstof / 95 % stikstof) lekkages op te sporen, in een ca. 75 m lange ondergrondse bluswaterleiding; diepte ca. 1.5 meter, leiding nr. BWA-6070-D200

Met behulp van speciale koppelingen (zie foto 1 en 2), aangebracht op de brandslang-aansluitingen hydrant nr. 18.4 en BL 18.6, is het formeergas in de brandblus-waterleiding gebracht.

Foto 1; 18.4 Foto 2; BL 18.6

 

Vullen met Formeergas

Vulpunt

Nadat het gas ca. 1 uur in de leiding aanwezig was, is met het lektest onderzoek begonnen. Er was toen nog geen overdruk in de leiding opgebouwd; Pabs ca. 1.5 bar en het meeste water was door de formeergas druk uit de brandbluswaterleiding geperst. Het traject waar de leiding onder de grond loopt is met behulp van de mobiele waterstof lekzoeker onderzocht.
In het begin van het traject is al direct een zeer groot lek gedetecteerd. Vervolgens zijn er geen lekkages meer gedetecteerd in het te onderzoeken tracé

Na het openen van de bluswater aansluiting BL18.6, aan het eind van de te onderzoeken leiding (foto 2) is hier geen waterstofgas gedetecteerd met de lekzoeker. Waarschijnlijk is het gevonden lek zo groot, dat hierdoor de leiding met het formeergas niet dusdanig op overdruk gebracht kan worden. Dit is waarschijnlijk de reden dat aan het eind van de leiding (na 75 m) geen waterstof kon worden gedetecteerd.
Het onderzoek is hierna gestopt en het traject waar de lekkage bevindt is gemarkeerd middels 2 paaltjes met gele tape.

Gedurende de gehele test-periode is geprobeerd om een overdruk formeergas in de leiding op te bouwen!
Conclusie

Deze testmethode is zeer geschikt om snel lekkages in o.a. ondergrondse leidingen (zelfs nog op een diepte van 1.5 m) te detecteren.

Lekspot trace

Tracé waar zich het lek in de ondergrondse leiding bevindt.