Knalgas in acculaadruimte

Acculaadstations worden gebruikt voor het opladen van elektrisch aangedreven materieel zoals heftrucks en pelletwagens. Het gebruik van deze laadstations is echter niet altijd zonder gevaren. De belangrijkste risico’s zijn het ontstaan van knalgas (waterstof), oververhitting, kortsluiting, explosies en brand.

Ook een verkeerde opstelling van het laadstation, bv naast een deur of in de buurt van gevaarlijke stoffen en de constructie van het plafond kan zorgen voor gevaarlijke situaties omdat het knalgas zich bv kan ophopen (waterstofnest).

Indien na een risicoanalyse van uw acculaadstation blijkt dat hieruit onaanvaardbare risico’s naar voren komen, dan zal hiervoor actie ondernomen moeten worden. (Zie ook praktijkrichtlijn “Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen” (NPR 3299)

Tijdens het laden komt er knalgas (waterstofgas) vrij. Bij een concentratie van 4.6% in lucht vormt dit een explosief mengsel. Een goede ventilatie is vereist ! Om altijd zeker te zijn dat er geen gevaarlijke concentraties waterstof kunnen ophopen, is het advies om een H2 ruimtebewakingssensor aan te schaffen. Deze (H2scan model 600B) H2 sensor wordt aan het plafond bevestigd en zal een melding geven (en of opdrachten) indien de H2 concentratie 10% LEL (Lower Explosion Level) bereikt. Op dat moment is er voldoende veiligheidsmarge om maatregelen te nemen zoals het activeren van extra ventilatie (mechanisch ventilatiesysteem of buitendeuren openen), laadproces onderbreken, melding meldkamer etc.

De H2scan model 600B waterstofdetector is speciaal voor deze toepassing ontwikkeld en inmiddels al > 10 jaar beproefd. De sensor is onderhoudsvrij en heeft een sensor levensduur van > 10 jaar ! Uiteraard is kalibratie (gem. 1x per jaar) wel noodzakelijk. Dit kunnen wij voor u uitvoeren op locatie.

H2 detectie

Waterstofdetectie

H2scan Model 600B